คลิปทัวร์ลาวใต้


 ทัวร์ซำเหนือ้ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โปรแกรมทัวร์ลาว ทีมงานมีโปรแกรมทัวร์หลากหลายและแพคเกจทัวร์ ราคาถูก ทีมงานมีความยินดีนำเสนอ แพคเกจทัวร์แนะนำ ทัวร์ซำเหนือ ทัวร์ราคาถูก คุณภาพดี มาแนะนำรับจอง ทัวร์ซำเหนือ ทัวร์ชำนาญเส้นทางในประเทศลาว แพคเกจทัวร์ซำเหนือทุกโปรแกรมเที่ยวครบ เดินทางกับทัวร์ซำเหนือมืออาชีพ ติดต่อไกด์ทัวรโทร089-0404783 ทัวร์ซำเหนือ ผู้นำการจัดทัวร์ท่องเที่ยวในซำเหนือพร้อมบริการรถตู้ให้เช่า และรถเช่าขับเอง

Add Line Smilethai

Line ID : 0863399940

แนะนำทัวร์ซัมเหนือราคาถูก


โปรเเกรมทัวร์ ซำเหนือ

รหัสโปรแกรม ซำเหนือ 001 โปรแกรม 7 วัน เชียงขวาง ซำเหนือ เมืองงอย หลวงพระบาง 1,1000

รหัสโปรแกรม ซำเหนือ 002 โปรแกรม 7 วัน เวียงจันทน์ เชียงขวาง ทุ่งไหหิน เมืองคูน ซำเหนือ

ซำเหนือ 001 โปรแกรม 7 วัน เชียงขวาง ซำเหนือ เมืองงอย หลวงพระบาง 1,1000

วันแรก กรุงเทพ - หนองคาย
19.30 น . นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท . วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า

20.00 น .เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย

วันที่สอง วังเวียง เชียงขวาง เมืองคูน ทุ่งไหหิน
06.00 น . เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดย
ทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
06.30 น . เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม . ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป . ลาว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโพนสวรรค์ เมืองของทุ่งไหหินซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้
ยกให้ทุ่งไหหินเป็นมรดกโลก ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกันคือลาวเทิง
ลาวที่อยู่บนที่สูง การใช้ชีวิต ความป็นอยู่และธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและ
ลาวที่อาศัยบนเขาสูง กับอากาศเย็นสบาย แวะชมสินค้าที่ชาวเขาโดยเฉพาะบริเวณภูคูนจะมีหมอก
สวยงาม เส้นทางตลอดการเดินทางถึงทุ่งไหหินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจี โปรแกรมแวะในจุดต่างๆดังนี้
ภูคูน เมืองคำซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างๆกันเพื่อชมความเป็นอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อผ่อนคลายและทำ
ธุรส่วนตัว
12.00 น. แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง เมืองเล็กๆแต่สวยงามกับอาหารอร่อยๆ(มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางต่อ
17.00 น. เดินทางสู่เมืองคูน ห่างจากโพนสวรรค์ไปทางเหนือ 35 กม ชมสถานทูตฝรั่งเศลเก่าครั้งที่
ปกครองลาว นมัสการพระใหญ่อันศักสิทธิ์ของชาวเมืองคำ ชมวิถีชีวิต สินค้าพื้นเมือง จากนั้นเดิน
เดินทางสู่ทุ่งไหหิน ทุ่งที่เต็มไปด้วยไหซึ่งนักโบราณคดียังไม่สามารถสรุปได้ว่าไหที่มีรูปร่างใหญ่
โตนี้ทำขึ้นเพื่อสิ่งใด บางลูกไหมีขนาดใหญ่ 5 คนโอบ นับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็น
นำคณะเข้าชมถ้ำและหลุมหลบภัยในครั้งสงครามปลดปล่อย สปป.ลาว

18.00 น.นำคณะเข้ารับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมพิสมัย ในเมืองเชียงขวาง
19.00 น.นำชมเมืองโพนสวรรค์ยามค่ำคืน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ซำเหนือ เมืองในหุบเขาอันเขียวชอุ่ม
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)
07.00 น. เดินทางสู่ซำเหนือ เมืองหลวงของแขวงหัวพันการเดินทางตลอดถึงซำเหนือจะพบหมอก
และป่าที่อุดมสมบูรณ์ในความสูงที่ 1200 เมตรนับเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์งดงามจริงๆ ระหว่างการเดินทางจะพบน้ำตกริมทาง และการใช้พลังงานจากน้ำของชาวบ้าน วิถีชีวิตดังเดิม การสร้างบ้านเรือนของชาวเขา
12.00 น. แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง อร่อยเด็ดครับ(มื้อที่ 5)
15.00 น. ถึงเมืองซำเหนือพร้อมเช็คอินเข้าโรงแรม
16.00 น. นำคณะทุกท่านชมเมือง ช็อปปิ้งผ้าทอเนื้อดี ราคาถูก ที่ถูกส่งออกไปขายในเมืองใหญ่อย่างหลวงพระบาง จีน เวียดนาม
17.00 น. นำทุกท่านเข้านมัสการ วัดโพธิ์ชัยนาราม ซึ่งเป็นวัดที่ศักสิทธิ์ของชาวซำเหนือ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นในเมืองซำเหนือ(มื้อที่ 6)
19.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เมืองเวียงไชย ถ้ำผู้นำ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 7)
09.00 น. เดินทางสู่เมืองเวียงไชย เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดปี เต็มไปด้วยหมอก
10.00 น. ชมถ้ำผู้นำ ซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้นำของ สปป.ลาว ซึ่งในแต่ละถ้ำเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ

ภายในถ้ำจะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆและมีเครื่องระบายอากาศ และมีบรรยายการซึ่งประวัติศาสตร์ของผู้นำทุกท่าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8)
13.00 น. นำทุกท่านสู่ซำใต้แหล่งศิลปวัฒนธรรม แวะจุดชมวิว ถ่ายรูปกันจุใจ
16.00 น. ผักผ่อน เดินเล่นกับบรรยากาศเมืองเวียงไชย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 9) ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ซำเหนือ เมืองงอย
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 10)จากนั้น ออกเดินทางสู่ถนนหมายเลข 1 ที่น้อยคนจะได้มีโอกาศสัมผัส ธรรมชาติอันสุดงดงาม
ระหว่างการเดินทางการเดินทางในวันนี้จะพบวิวที่เป็นธรรมชาติ พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 11)
16.00 น. ถึงเมืองงอย เมืองในลุ่มน้ำอู ชมบรรยากาศสุดประทับใจพร้อมเช็คอินเข้าพักและรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 12)
19.00 น. เดินเล่น ในตัวเมืองงอย กับบรรยากาศสบายๆ

วันที่หก เมืองงอย ล่องเรือชมบ้านสบแจ่ม เมืองงอยเก่า หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระราชวัง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 13)
08.00 น. ล่องเรือไปยังบ้านสบแจ่ม หมู่บ้านที่ยังรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้อย่างดี ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ เดินทางต่อไปยังหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง
นำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 14)
13.00 น. เดินทางเข้าสู่ด่าน ตม ลาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (มื้อที่ 15) จากนั้นเดินทางกลับ กทม
22.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเดินทางกลับสู่ด่านไทย

วันที่เจ็ด หนองคาย-กรุงเทพ

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 1,1000 บาท

การบริหารจัดการทัวร์ด้วยทีมงานสไมล์ไทยในลาวเอง กล่าวคือ ทีมงานสไมล์ไทยจองโรงแรม ร้านอาหาร และใช้รถของบริษัทเราเอง ดังนั้นการจัดทัวร์ลาวจึงทำให้ต้นทุนต่ำลง และเหตุผลประการสำคัญคือ โรงแรมคุณภาพดีหลายโรงแรมในลาว เทขายห้องพักให้เราในราคาต่ำ ต่ำแบบ 4 ดาวเหลือคืนละ 750 บาท เราจึงไม่ลังเลที่จะเทขายทัวร์ลาวแบบถูกสุดๆ ถูกใจมิตรรักแฟนเพลงแบบไม่เกรงใจใคร ช่วงนี้ทัวร์ลาวใต้แบบ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากกทม พัก 4 ดาว ราคาเหลือแค่ 4,650 บาท  และปีนี้เราจะขายทัวร์ลาวใต้ในราคาแบบเทศกาลไม่ขึ้นราคา เราตั้งความหวังว่า คนไทยจะเที่ยวลาวในราคาต้นทุน เที่ยวถูก กินดี อยู่ดี และเราจะเป็นบริษัททัวร์ที่จัดทัวร์ลาวที่ดีที่สุด และเรากำลังก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามากที่สุดตัวจริง และนำนักท่องเที่ยวลาวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้มากที่สุดโดยการนำร่องของสไมล์ไทยสาขาพัทยา คลิ๊ก
เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวลาวเข้ามาเที่ยวในไทย 12 กรุ๊ปในปีที่ผ่านมาและปีนี้เราจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ในแขวง
ต่างๆของลาวโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีเขตติดต่อกับไทยทางจังหวัดหนองคาย 

สมาชิกสอบถามมาเยอะครับเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จสำหรับสำนักงานสไมล์ไทยในลาวตอนใต้ ตอบครับ ใกล้แล้วครับ
คาดว่าไม่เกินเดือนมิถุนายน 2558 นี้เราจะมีที่อยู่ในลาว และกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจในการทำงาน เราคือคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจสุดชีวิต ที่จะทำความฝันนี้ที่เราพยามมาตั้งแต่ปี 2545 และกำลังจะเป็นจริงแล้วครับ 

ใบซื้อขายที่ดินในสปป.ลาว

 

บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์เป็นสมาชิก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA หมายเลขสมาชิก 1243)

 

บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557


และสมาคมสุดท้ายที่เราเข้าร่วม ถือว่าเป็นสมาคมแห่งความภาคภูมิใจของผมซึ่งเป็นมัคคุเทศก์อาชีพมาเกือบยี่สิบปี ก่อนหน้านี้มีเพียงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดูแลเป็นที่
ปรึกษาในการทำงานด้านการท่องเที่ยวเพียงหน่วยงานเดียว แต่วันนี้ผมไม่ได้มีแค่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานเดียวแล้ว ผมยังมีสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษา ผมมีเพื่อน มีพี่ มีน้องในสมาคมอาชีพเดียวกันแล้ว มาอยู่รวมกันที่นี่ นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ มัคคุเทศก์อาชีพ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก 11024 ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดบัตรสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศก์ไทย

แนะนำสไมล์ไทยในประเทศกัมพูชา ทีมงานสไมล์ไทยในกัมพูชา แจ้งว่าเราดำเนินการจดใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศกัมพูชาสำเร็จแล้วหลังจากได้พยามดำเนินการมากว่า 2 ปี จากการประชุมกับเครือข่ายของสไมล์ไทยในจุดต่างๆและบริษัททัวร์ที่ส่งกรุ๊ปเข้ามาให้ทีมงานสไมล์ที่ด่านอรัญประเทศราคาทัวร์กัมพูชาค่อนข้างแพงอันเนื่องจากราคาโรงแรมและร้านอาหารสูงขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นไฮซีซั่นการที่ทีมงานได้พยามดำเนินการเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวในกัมพูชาก็เพื่อมีอำนาจในการต่อรองราคาในส่วนต่างๆด้วยตัวเอง และนำราคาที่เราได้ในราคาไม่แพงมาดำเนินการจัดแพคเกจทัวร์ราคาถูกคุณภาพดีช่วงนี้เที่ยวกัมพูชา 3 วัน 2 คืน เริ่มจากกทม ราคาเพียง 4,500 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
การจองทัวร์กัมพูชา โทรตรงจองทัวร์กัมพูชา 02-8058800 หรือติดต่อสำนักงานสไมล์ไทยในอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 037-424954 เวลาทำการสไมล์ไทยอรัญประเทศ 08:00-24:00 น
 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน (ใกล้ฟาร์มจระเข้สามพราน)

 

 

สำนักงาน สไมส์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด โทร 02-8139228,02-4290523,02-4290545
สาขา พัทยา 583/13 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางระมุง จังหวัดชลบุรีโทร 038-221498,เเฟ็กซ์ 038-221498
สาขา สามพราน 98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร 02-8139228 ,02-4290523,02-4290545,02-4290553,02-8058800 เเฟ็กซ์ 02,8139227,02-4290554
สาขา ช่องเม็ก เคาน์เตอร์ ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว บูทที่ 3/4 ด่านวังเต่า เมืองปากเซ ประเทศลาว โทร 089-0404783,เเฟ็กซ์ 009-856302801717